Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

Koniec I półrocza

31 stycznia 2021 r.

Statut Szkoły.

 

Ferie zimowe

18-31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno     -wychowawczych:

2 listopada 2020 r.

30 kwietnia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.