Konkurs plastyczny pt. „Namaluj portret patronki szkoły – Marii Wójcik”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi

ogłasza konkurs plastyczny

pt. „Namaluj  portret patronki szkoły – Marii Wójcik”

 

 

 

 1. Cele konkursu

  popularyzacja wiedzy na temat patronki szkoły Marii Wójcik,

 • upamiętnienie 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci Marii Wójcik,
 • rozwijanie i prezentacja talentów i zdolności plastycznych uczestników konkursu,
 • kształtowanie postaw twórczego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku  

lokalnym.

 

 1. Regulamin konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu patronki szkoły - Marii Wójcik.
 2. W konkursie mogą brać udział obecni i byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi w trzech kategoriach wiekowych :
 • uczniowie klas 0 – III,
 • uczniowie klas IV – VI,
 • absolwenci szkoły.

                  3.   Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę w formacie

                         A3 w dowolnej technice plastycznej:

 • rysunki: kredka, ołówek, pastel, węgiel;
 • prace malarskie: akwarele, farby plakatowe;
 • inne: wycinanka, kolaż, mozaika, grafika.

4.   Praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • klasę (uczniowie) lub wiek autora (absolwenci)
 • aktualny adres zamieszkania i telefon do kontaktu (absolwenci).

5.   Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela

      plastyki.

 

 1. Termin konkursu

 

 1. Konkurs trwa od 5 kwietnia do 5 maja 2016 r.
 2. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły wyłoni zwycięzców konkursu do 10 maja 2016 r.
 3. Prace zostaną pokazane na wystawie podczas Święta Szkoły 12 czerwca br.
 4. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe, a dla wszystkich uczestników - pamiątkowe dyplomy.
Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.