Historia szkoły

O patronce naszej szkoły

Maria Dorota Wójcik urodziła się  2 XII 1906 roku w Krakowie, w rodzinie robotniczej. Ukończyła VIII klas Publicznej Szkoły Powszechnej im. S. Konarskiego w Krakowie. W tym samym z powodu śmierci ojca znalazła się wraz z rodzina w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Mimo to zdecydowała się na dalszą naukę i od roku 1923 kształciła się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Królowej Jadwigi w Krakowie. Seminarium ukończyła dzięki wydatnej pomocy stypendialnej. Dnia 1 czerwca 1928 roku złożyła egzamin dojrzałości i trzy miesiące później otrzymała nominację na tymczasową nauczycielkę  3-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Wilkowyi ( pow. Garwolin). Rok później wstępuje do Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego członkiem była do ostatnich dni swojego życia. Po trzech latach pracy na stanowisku nauczycielki tymczasowej pani Maria Wójcik złożyła egzamin praktyczny na nauczyciela Szkól Powszechnych. Dnia 16 czerwca 1933 roku złożyła przysięgę służbową. 1 IX 1944 roku p. Wójcik z powodu przerwanej komunikacji między Krakowem a Garwolinem nie stawia się do pracy. Dopiero po okupacji wróciła do szkoły, której kierowniczką zostaje mianowana w dniu 1 IX 1945 roku. Rozbudowana szkoła nosiła już nowa nazwę – Szkoła Podstawowa w Wilkowyi. Maria Wójcik jako kierowniczka szkoły kontynuuje jej rozbudowę, toteż w niedługim czasie dokonano otwarcia nowej klasy i mieszkań dla nauczycieli. P. Maria Wójcik dba również o poziom wiedzy uczniów. Bardzo surowa  0i wymagająca pragnie ciągle podnosić swoje i swoich wychowanków umiejętności.

W latach 1953-56 dużo czasu spędza w placówkach  leczniczych, a coraz mniej  w szkole. Do ostatnich dni swego życia, mimo świadomości swej nieuleczalnej choroby, stara się być z młodzieżą w decydującym momencie wyboru zawodu. Nieobecna w szkole przez długie miesiące wraca w maju lub w czerwcu, aby „wyprawić w świat” kolejne pokolenie absolwentów. Dzięki jej pomocy wiele dzieci chłopskich uzyskało wykształcenie i zdobyło wymarzony zawód. Ostatnią grupę absolwentów wyprawiła  w czerwcu 1956 r. W grudniu tego roku, podczas Świąt Bożego Narodzenia ksiądz Jan Iwaniuk przekazał informację, że w Krakowie po ciężkich cierpieniach zmarła Maria Wójcik- długoletnia nauczycielka i kierowniczka Szkoły Podstawowej w Wilkowyi; osoba, która wszystkie swoje siły poświęciła dla dobra tutejszej młodzieży.

Po kilku latach nieobecności pani Maria Wójcik wróciła na swoje miejsce w postaci pamiątkowej tablicy, a 28 czerwca 1987 roku zespoliła się z naszą szkołą na zawsze jako jej patronka.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.