Wilkowyja 48, 08-410 Garwolin

tel. 25 681 43 08

szkola@wilkowyja.edu.pl


 

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  2018/2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Koniec I półrocza                                                       

31 stycznia 2019 r.

Statut Szkoły.

 

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.               w sprawie organizacji roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno     -wychowawczych:

 

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.                            w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.        w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

 

Załączniki:
Pobierz plik (KALENDARZ ROKU 16-17 SZKOLNEGO.doc)Kalendarz roku szkolnego 2016/2017[ ]36 kB2016-10-06 11:07

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.